vineri, 31 decembrie 2010

masterat de filosofie antica si medievala, anul II: "teme ale salvarii sufletului in antichitate" - cerinte pentru examen

cerintele pentru examen constau in:
- realizarea unui eseu de aproximativ 6 pagini (12000 de caractere) cu folosirea explicita a trei surse bibliografice secundare pe parcursul textului
- sustinerea eseului intr-un colocviu

in conformitate cu temele abordate la curs, eseurile trebuie sa includa referinte la acestea direct sau indirect, posibil prin intermediul unor demersuri diferite de domeniul strict al filosofiei antice

Temele cursului:

 • aparitia conceptului de suflet in cultura greaca
 • imaginea homerica a sufletului si semnificatia acesteia
 • viziunea homerica despre supravietuirea sufletului dupa moarte si viziunile religioase ulterioare din cultura europeana
 • salvarea omului prin pastrarea renumelui
 • semnificatia filozofiilor presocratice ale naturii din perspectiva idealului salvarii omului
 • conceptul de suflet in fragmentele heraclitice
 • cosmicitate si spiritualitate in viziunea heraclitica despre om
 • Heraclit: salvarea prin sine si folosirea logosului
 • doctrinele pitagoreice despre supravietuirea sufletului
 • semnificatia prescriptiilor religioase in pitagorism
 • influenta pitagoreica asupra filosofiei antice
 • Xenofan: elaborarea filosofica a conceptului de divin
 • posibila raportare a omului la divinitatea unica propusa de Xenofan
 • importanta celor doua cai parmenidiene pentru insusirea filosofica a idealului salvarii sufletului
 • suflet si gandire la Parmenide
 • Empedocle: filosoful salvator si terapeut
 • dublarea parmenidiana a discursului in varianta filosofiei lui Empedocle
 • specificitatea Purificarilor lui Empedocle si integrarea lor intr-un demers naturalist
 • preocuparea pentru om in varianta sofistica
 • idealul socratic al salvarii sufletului prin dialog filosofic
 • Platon: salvarea sufletului prin filosofie
 • Dialoguri platonice eshatologice si dialoguri dialectice
 • viata contemplativa de tip aristotelic
 • abordarile etice ale salvarii sufletului in epicureism si stoicism
 • mostenirea iudaica si narativitatea biblica in gandirea crestina de inspiratie filosofica
 • modalitati de includere a gandirii filosofice antice despre suflet in patrimoniul crestin
EXEMPLE DE POSIBILE MODALITATI DE ABORDARE A TEMELOR CURSULUI

Întrucât eseul trebuie să urmeze structura: enunţarea unei teze, susţinerea ei prin argumente şi stabilirea concluziilor, este necesară abordarea oricăreia din temele cursului dintr-o perspectivă personală, evitând simpla expunere informativă

exemple de interogaţii sau probleme cărora să li se ofere un răspuns personal:
 • în ce măsură viziunea homerică (heraclitică, parmenidiană, platonică, aristotelică, stoică, epicureică, etc.) despre suflet corespunde unui ideal general uman?
 • raportarea idealului antic al salvării sufletului la aspiraţiile actuale ale filosofiei sau gândirii religioase?
 • care sunt semnificaţiile unui anumit text antic relativ la salvarea sufletului (pot fi alese texte reprezentative ale autorilor invocaţi în temele cercetate)? 
 • care este gradul de pertinenţă sau relevanţă filosofică a unora din opiniile antice despre salvarea sufletului?
 • avantajele sau dezavantajele unei conexiuni a ideii filosofice de salvare a sufletului (într-una din variantele sale din istoria filosofiei antice) cu domenii precum studiul naturii sau religia