vineri, 25 februarie 2011

Viaţa stoicismului şi viaţa stoică

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală
- anul I / semestrul II -

Profesor asociat: dr. Walther Alexander Prager


Cursul I:

Viaţa stoicismului şi viaţa stoică
(schiţa cursului)

I. Discriminarea prejudecăţilor posibile privitoare la stoicism:
 • Că este o filozofie elenistică, deci inferioară
 • Că este mai curând o mişcare morală, decât una filozofică pură
 • Că în stoicism se pierde contactul cu marea filozofie greacă
 • Că stoicismul este un curent filozofic antic limitat la perioada istorică a existenţei sale

II. Contextul istoric al stoicismului
 • Ce este elenismul? Circumscriere istorică şi culturală
 • Raporturile: identitate elenistică / umană; identitate greacă / umană ( cu precădere în dialogurile platonice).
 • Apariţia stoicismului şi fazele sale istorice
 • Stoicismul raportat la celelalte filozofii elenistice
 • Sursele istorice pentru recuperarea stoicismului; eroarea receptării stoicismului prin prisma textelor păstrate integral

III. Morală – intelectualism moral – mod de viaţă filozofic
 • Rădăcinile socratice ale stoicismului
 • Preluarea în stoicism a paradoxului socratic al acceptării nedreptăţii; viaţă filozofică şi morală în Gorgias
 • Preluarea intelectualismului moral socratic în stoicism; Protagoras şi Theaitetos: unitatea virtuţii, ştiinţa moralei, viaţă publică, viaţă filozofică, viaţă morală, condamnarea hedonismului
 • Problema socratică a învăţării virtuţii şi ecourile ei în stoicism; problema generală a filozofiei: cum este posibilă o pedagogie morală?

IV. Auctoritas în stoicism?
 • Receptarea filozofilor Heraclit, Platon şi Aristotel în stoicism
 • Stoicismul platonicizant

V. Extensiunea transistorică a stoicismului: enumerarea aspectelor cu deschidere generală prezente în filozofia stoică
 • problema justificării realismului
 • folosirea logicii propoziţionale
 • limbaj şi realitate
 • ideea de unitate a naturii
 • prezenţa divinului în lume
 • determinism şi libertate
 • psihologia morală şi valorile morale
 • evaluarea filozofică a corpului