vineri, 25 februarie 2011

Viaţa stoicismului şi viaţa stoică

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală
- anul I / semestrul II -

Profesor asociat: dr. Walther Alexander Prager


Cursul I:

Viaţa stoicismului şi viaţa stoică
(schiţa cursului)

I. Discriminarea prejudecăţilor posibile privitoare la stoicism:
  • Că este o filozofie elenistică, deci inferioară
  • Că este mai curând o mişcare morală, decât una filozofică pură
  • Că în stoicism se pierde contactul cu marea filozofie greacă
  • Că stoicismul este un curent filozofic antic limitat la perioada istorică a existenţei sale

II. Contextul istoric al stoicismului
  • Ce este elenismul? Circumscriere istorică şi culturală
  • Raporturile: identitate elenistică / umană; identitate greacă / umană ( cu precădere în dialogurile platonice).
  • Apariţia stoicismului şi fazele sale istorice
  • Stoicismul raportat la celelalte filozofii elenistice
  • Sursele istorice pentru recuperarea stoicismului; eroarea receptării stoicismului prin prisma textelor păstrate integral

III. Morală – intelectualism moral – mod de viaţă filozofic
  • Rădăcinile socratice ale stoicismului
  • Preluarea în stoicism a paradoxului socratic al acceptării nedreptăţii; viaţă filozofică şi morală în Gorgias
  • Preluarea intelectualismului moral socratic în stoicism; Protagoras şi Theaitetos: unitatea virtuţii, ştiinţa moralei, viaţă publică, viaţă filozofică, viaţă morală, condamnarea hedonismului
  • Problema socratică a învăţării virtuţii şi ecourile ei în stoicism; problema generală a filozofiei: cum este posibilă o pedagogie morală?

IV. Auctoritas în stoicism?
  • Receptarea filozofilor Heraclit, Platon şi Aristotel în stoicism
  • Stoicismul platonicizant

V. Extensiunea transistorică a stoicismului: enumerarea aspectelor cu deschidere generală prezente în filozofia stoică
  • problema justificării realismului
  • folosirea logicii propoziţionale
  • limbaj şi realitate
  • ideea de unitate a naturii
  • prezenţa divinului în lume
  • determinism şi libertate
  • psihologia morală şi valorile morale
  • evaluarea filozofică a corpului