vineri, 11 martie 2011

Galen despre Chrysippos

Galen despre Chrysippos şi şcoala sa: „ei se consacră mai mult cuvintelor decât lucrurilor”. Iar Chrysippos şi filozofii stoici făceau din întreaga lume un lucru corporal, cu tot cu suflete şi cu zei. Iar scopul ultim al filozofării lor era acordul cu o astfel de lume.

Doar că doreau să o cunoască prin elementele incorporale ale limbajului, preţuind ca adevărate şi definite propoziţiile capabile să indice realul. Totuşi, pentru alţii, stoicii se consacrau cuvântului, nu realităţii. Pentru că orice cale către înţelegerea lumii este văzută de mulţi ca o abatere de la lumea pe care nu o vor înţeleasă.