duminică, 6 martie 2011

Epistemologia stoică

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală
- anul I / semestrul II -


STOICISMUL

Profesor asociat: dr. Walther Alexander Prager


Cursul II:

Epistemologia stoică
(schiţa cursului)


I. Motivaţia interesului epistemologic în stoicism

 • Idealul înţeleptului sau al infailibilităţii
 • Intelectualismul moral
 • Preocuparea pentru constituirea unui mod de viaţă în acord cu natura
 • Înrudirea cu imperativul epicureic de acumulare a ştiinţei cu scopul de a  dobândi ataraxia


II. Locul epistemologiei în sistemul filozofic stoic

 • Ordonarea părţilor filozofiei (variaţiunile lui Chrysippos)
 • Sensul logicii stoice


III. Corporalitatea epistemologiei stoice

 • Precedenţele epistemologice: Platon, Aristotel, Epicur
 • Cunoaşterea ca dispoziţie a cunoscătorului aflat în lume
 • Preconcepţii, noţiuni primare, geneza noţiunilor universale
 • Soluţia stoică pentru paradoxul cercetării din Menon

IV. Aparatul conceptual al epistemologiei stoice

 • Phantasia: definiţiile lui Zenon, Cleante şi revizuirea lor de către Chrysippos
 • Reprezentarea comprehensivă drept criteriu al adevărului
 • Tipuri de reprezentări convingătoare
 • Asentimentul şi senzaţia – consecinţe epistemologice şi morale
 • Formarea concepţiilor
 • Criteriile adevărului

V. Techne, ştiinţa şi respingerea opiniei

·         Definiţii stoice pentru techne
·         Ştiinţa virtuţii
·         Rigorismul epistemologic stoic în privinţa opiniilor