marți, 29 martie 2011

notă despre obiectivitate

Există o cale mai scurtă către obiectivitate decât încercarea de a exprima adevăruri universal valabile.

Ea constă în renunţarea la practica folosirii cuvintelor pentru ceilalţi.

Este, de fapt, vorba despre simpla cerinţă de a se renunţa la retorica care urmăreşte să linguşească mulţimea, acuzată de Socrate în Gorgias.

Când foloseşti cuvintele pentru tine, în ciuda aparenţei de subiectivitate, le faci să răsune abia acum fără a fi tulburate de murmurul mulţimii, fie el şi unul de aprobare. Deci, eşti mai aproape de idealul adevărului obiectiv, adică netulburat de interpretările diverse.

Însă trebuie să cunoşti cum să te adresezi ţie. Necesar,  în alt chip decât acela în care te adresezi ţie ca persoană alcătuită de ceilalţi.