duminică, 5 iunie 2011

Gândurile pure...

Gândurile pure sunt cele care nu se constituie ca raţionamente.

Prin perfecţiunea înlănţuirii paşilor săi, raţionamentul arată o perfecţiune în genere străină naturii omului.

De aceea, odată cu ascultarea unui raţionament încolţeşte gândul că acesta este o construcţie artificială. Şi, fiind opera unui individ, raţionamentul apare ca o înşelăciune, ca un mijloc prin care acesta vrea să ascundă firescul lucrurilor mai puţin gândite.

Mēchanē sau machina – instrument artificial şi vicleşug – se găseşte în literatura antică ca o veche formă de acuzare a raţionamentelor.

Puritatea gândurilor este una din aspiraţiile înrudite dorinţei de adevăr, cum este şi pretenţia sincerităţii.