duminică, 5 iunie 2011

Stoicismul, condiţii de examen

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală
- anul I / semestrul II -
            STOICISMUL

Profesor asociat: dr. Walther Alexander PragerCONDIŢII DE EXAMEN

Activitatea la seminar:

- se acordă 1 punct pentru cel puţin patru prezenţe la orele de seminar (dintr-un total de 13 seminarii)
- se acordă până la 1 punct pentru prezentarea unui text la seminar, în funcţie de calitatea acesteia
- se acordă până la 1 punct pentru redactarea prezentării realizate la seminar sau, în cazul absenţei unei astfel de prezentări, pentru realizarea unui eseu interpretativ referitor la secţiuni din textele stoicilor (în special, Epictet, Seneca, Marcus Aurelius); prezentarea trebuie să aibă minim 3000 de caractere; lucrarea poate fi trimisă pe mail până în ziua de 24 iunie 2011, ora 23.

Examen:

- examenul va consta într-o examinarea scrisă cu durată de 2 ore în ziua de sâmbătă, 25 iunie 2011, ora 16
- examinarea va consta în două subiecte pe baza cursurilor 2-11; un subiect va solicita dezvoltarea unuia din punctele abordate în cursuri, iar un altul va consta în interpretarea unui text din filozofii stoici.
- notarea şi discutarea lucrărilor de examen va avea loc în ziua de luni, 27 iunie 2011, ora 16.

Bibliografie pentru examen (suplimentară rezumatelor cursurilor):

- cursul 2:
Platon, Republica 509d-513e
Aristotel, Despre suflet III, cap. 4-6
Hankinson, R.J., Soic Epistemology, în Inwood, B., Cambridge Companion to the Stoics, pp. 59-84.

- cursul 3:
Bobzien, S., Logic, în Inwood, B., în Inwood, B., Cambridge Companion to the Stoics, pp. 85-123.
Kneale, W. şi M, Dezvoltarea logicii, vol. 1, Ed. Dacia, 1974, pp. 127-131, 154-175

- cursul 4:
White, M. J., Stoic Natural Philosophy, în Inwood, B., Cambridge Companion to the Stoics, pp. 124-152.
Hahm, D, The Origins of Stoic Cosmology, Ohio State University Press, 1977, pp. 3-47.

- cursul 5:
Vlastos, G., Plato’s Universe, Parmenides Publishing, 1975, 2005, pp. XXIII-XXV, 3-7.

- cursul 6:
Platon, Phaidon; Phaidros 246a-254e; Timaios 69a-73b.

- cursul 7:
Frede, D., Stoic Determinism, în Inwood, B., Cambridge Companion to the Stoics, pp. 179-205.
Leibniz, G.W., Eseuri de Teodicee, Prefaţă, Ed. Polirom, 1997, pp. 25-44.

- cursul 8
Frede, D., Stoic Determinism, în Inwood, B., Cambridge Companion to the Stoics, pp. 179-205.
Bobzien, S., Determinism and Freedom in Stoic Philosophy, OUP, 2002, pp. 3-43, 234-287.
Epictet, Manualul

- cursul 9:
Algra, K., Stoic Theology, în Inwood, B., Cambridge Companion to the Stoics, pp. 153-178.

- cursul 10:
Algra, K., Stoic Theology, în Inwood, B., Cambridge Companion to the Stoics, pp. 153-178.

- cursul 11:
Schofield, M., Stoic Ethic, în Inwood, B., Cambridge Companion to the Stoics, pp. 233-256.
Epictet, Manualul
Marcus Aurelius, Către sine, cărţile 1-3.